Pre pracovníka

Hľadáte prácu na Slovensku?

Vyplňte prosím priložený formulár a my Vás budeme kontaktovať

AKTUÁLNE HĽADÁME

Lekár

Rôzne špecializácie pre nemocnice na celom Slovensku v renomovaných sieťach nemocníc

Detaily ponuky:

Požiadavky pre lekára:

 • diplom o dosiahnutí vyššieho zdravotníckeho vzdelania uznaný na Slovensku (agentúra pomáha pri procese uznávania diplomu na Slovensku)

 • skúsenosti v príslušnej medicínskej oblasti

 • pripravenosť presťahovať sa na Slovensko a vykonať doplňujúcu skúšku na uznanie odbornej kvalifikácie a skúšku zo slovenského jazyka

 • znalosť slovenského jazyka (úroveň B1)

 • bez zlých zvykov

Pracovné podmienky:

 • lekár bez absolvovania odborných skúšok na Slovensku je zamestnaný ako asistent a dostáva plat 1366 eur/brutto (s odvodmi je mzda od 960 eur/v čistom)

 • nemocnica pomáha pri hľadaní ubytovania na Slovensku

 • lekár po absolvovaní doplňujúcej skúšky na uznanie odbornej kvalifikácie a skúšky zo slovenského jazyk na Slovensku dostáva v priemere 2600 eur / brutto (1 863 eur / netto).

Proces zamestnania:

 • vyhotovenie karty prechodného pobytu na Slovensku na dobu 1-2 rokov

 • agentúra pomáha blízkym príbuzným v procese prípravy dokladov o pobyte za účelom zlučenia rodiny a uznávania dokladov o vzdelaní na Slovensku

Kontakt:

+421908300492 - Katerina Gul, manažérka Mediado

+380635683521 - Iryna Romanchuk, projektová koordinátorka z Ukrajiny

Sestra a sanitár

Top ponuka pre novootvorenú nemocnicu Bory v Bratislave. Jazykový kurz ZADARMO!

Viac informácie nájdete na https://sestry.icanschool.sk/

Prihláste sa tu: Formulár

Detaily ponuky:

Nemocnica BORY na Slovensku (Bratislava)

https://nemocnica-bory.sk/

Nemocnica novej generácie BORY, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a je súčasťou najväčšej súkromnej siete nemocníc Svet zdravia, ktorú zastupuje slovenská personálna spoločnosť Mediado. Sieť nemocníc Svet zdravia patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie na Slovensku, má 17 nemocníc a 14 polikliník. https://www.procare.sk/

Viac informácií o projekte: https://youtu.be/fP_mTBxmydU

Požiadavky na pozíciu sestry:

 • nutnosť uznávania diplomu o vzdelaní na Slovensku (agentúra pomáha v procese uznávania diplomu na Slovensku)

 • prax v príslušnom odbore je vítaná a nemocnica zvažuje aj absolventov

 • pripravenosť presťahovať sa na Slovensko a pripravenosť vykonať doplňujúce skúšky na uznanie odbornej kvalifikácie

 • absolvovanie kurzov slovenského jazyka, ktoré sú hradené nemocnicou a ktoré je potrebné absolvovať rok pred otvorením nemocnice

Požiadavky na pozíciu sanitára:

 • prax v príslušnom odbore vítaná a nemocnica zvažuje aj absolventov

 • absolvovanie kurzov slovenského jazyka, ktoré sú hradené nemocnicou a ktoré je potrebné absolvovať rok pred otvorením nemocnice

Prihláste sa na kurzy a zistite viac informácií o procese zamestnávania na stránke: https://sestry.icanschool.sk/

Pracovné podmienky:

 • spoločnosť bezplatne poskytuje podporu a poradenstvo pri príprave podkladov pre prijatie do zamestnania

 • nemocnica ponúka vlastné ubytovanie a platí prvé dva mesiace ubytovania

 • sestra po zložení skúšok odbornej kvalifikácie na Slovensku dostáva v priemere 900-1100 eur/brutto (z platu sú odvody do dôchodkového fondu, zdravotného a sociálneho poistenia, odvody sú rôzne v závislosti od počtu maloletých detí)

 • mzda sanitára je 900 eur / brutto (z platu sú odvody do dôchodkového fondu, zdravotného a sociálneho poistenia, odvody sú rôzne v závislosti od počtu maloletých detí)

Proces zamestnania:

 • vyhotovenie karty prechodného pobytu na Slovensku na dobu 1-2 rokov

 • agentúra pomáha blízkym príbuzným v procese prípravy dokladov o pobyte za účelom zlučenia rodiny a uznávania dokladov o vzdelaní na Slovensku

Konzultácia:

+421908300492 - Katerina Gul, manažérka Mediado

+380635683521 - Iryna Romanchuk, projektová koordinátorka z Ukrajiny

fyzioTerapeut

Moderné kúpeľné zariadenie a neurorehabilitačná klinika AquaKlim, s.r.o. (Česko) s viac ako dvadsaťročnou tradíciou a skúsenosťami. Poskytuje liečebno-rehabilitačnú starostlivosť dospelým i detským klientom trpiacim spektrom chorôb pohybového ústrojenstva, chorôb neurologických, gynekologických ochorení, ochorení obehového systému a porúch látkovej výmeny.

Detaily ponuky:

AquaKlim, s.r.o. - dobrý kolektív, možnosť profesného rastu, podľa potrieb zamestnávateľa úhrada profesných kurzov a jazykové kurzy, príspevok na hlavné jedlo (obedy) pre zamestnancov.

www.sanatoria-klimkovice.cz

Povinnosti fyzioterapeuta:

 • vykonáva vyšetrenia, ktoré sú potrebné na stanovenie liečebného postupu v kinezioterapii, najmä zisťovanie anamnézy, vyšetrenie postury, jednotlivých telesných segmentov pohybového systému, vyšetrenie dychových funkcií a to pomocou manuálnych postupov, meraní a špecifických diagnostických testov

 • vykonáva analýzu bežných denných aktivít z hľadiska fyzioterapie

 • na základe kineziologického rozboru a diagnózy stanovuje krátkodobý RHB plán a RHB cieľ

 • vykonáva základné fyzioterapeutické a kinezioterapeutické metódy a techniky, interpretáciu a korekciu funkčných porúch pohybového systému, najmä porúch postúry, lokomócie, hybnosti

 • vykonáva ďalšie špeciálne techniky na základe úspešného absolvovania odborných kurzov

 • sleduje, hodnotí a písomne ​​dokumentuje stav pacienta a efekt terapie

 • aplikuje procedúry fyzikálnej terapie a balneologickej procedúry

 • odporúča a vykonáva nácvik používania kompenzačných, protetických a ortopedických pomôcok

 • odporúča ergonomické úpravy bytu, pracovného prostredia v rámci prevencie porúch pohybového systému

 • inštruuje pacienta a rodinných príslušníkov, prip. opatrovateľa o vykonávaní domácich cvičení a o vhodnom pohybovom režime

Povinnosti ergoterapeuta:

 • vykonáva ergoterapeutické vyšetrenie zamerané na analýzu aktivít pacienta, hodnotenie senzomotoriky, mobility a lokomócie, orientačné vyšetrenie kognitívnych funkcií vo vzťahu k analýze bežných denných činností (ADL)

 • vykonáva hodnotenie a nácvik bežných denných činností (ADL) vrátane nácviku mobility a chôdze

 • vykonáva hodnotenie v oblasti pracovných a záujmových aktivít v kontexte fyzického sociálneho prostredia

 • na základe ergoterapeutického vyšetrenia a analýzy funkčných schopností zostavuje plán a cieľ ergoterapie

 • aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuálnej aj skupinovej ergoterapii s cieľom zlepšiť funkčné schopnosti pacienta

 • navrhuje a prípadne zhotovuje kompenzačné a technické pomôcky a učí pacientov, nimi určené osoby a ošetrovateľský personál tieto pomôcky využívať

 • sleduje a písomne ​​dokumentuje stav pacienta

 • hodnotí efekt ergoterapie v rámci výstupného vyšetrenia

 • odporúča ergonomické úpravy bytu, pracovného prostredia v rámci prevencie porúch pohybového systému

 • inštruuje pacienta a rodinných príslušníkov, prip. opatrovateľa o vhodnom pohybovom režime

Požiadavky pre lekára:

 • diplom o dosiahnutí vyššieho zdravotníckeho vzdelania uznaný v Česku (agentúra pomáha pri procese uznávania diplomu v Česku)

 • skúsenosti v príslušnej medicínskej oblasti

 • pripravenosť presťahovať sa do Česka a vykonať doplňujúcu skúšku na uznanie odbornej kvalifikácie a skúšku z českého jazyka

 • znalosť českého jazyka (úroveň B1)

 • bez zlých zvykov

Pracovné podmienky:

 • možnosť ubytovania, následne možnosť pridelenia bytu v blízkosti pracoviska

 • možnosť získania náborového príspevku

 • nástupná mzda absolventa od 27.690 Kč – 29.640 (podľa dosiahnutého vzdelania) (základná mzda + osobné ohodnotenie), mzda registrovaného fyzioterapeuta s praxou podľa interného kariérneho poriadku do výšky 45. 000 Kč

 • ročné odmeny

Proces zamestnania:

 • vyhotovenie karty prechodného pobytu v Česku na dobu 1-2 rokov

 • agentúra pomáha blízkym príbuzným v procese prípravy dokladov o pobyte za účelom zlučenia rodiny a uznávania dokladov o vzdelaní v Česku

Konzultácia:

+421908300492 - Katerina Gul, manažérka Mediado

Inžinier-programátor

LVD S3, a.s., Tornala, Banskobystrický kraj, Slovensko ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu CNC programátora, procesného inžiniera, technológa výroby.

https://www.lvd.sk/

Detaily ponuky:

Náplň práce:

 • CNC programator programovanie CNC strojov – frézy a sústruhy (ideálne v SW INVENTOR, ale nie je podmienkou) znalosť AJ potrebná na komunikatívnej úrovni.

 • Technológ výroby – skúsenosti s kalkuláciami výrobných nákladov, musí vedieť riešiť efektívne nastavenie výrobného procesu, znalosť AJ je potrebná

 • Procesný inžinier – skúsenosti so strojárskou výrobou, ideálne nie sériová automotive výroba ale zákazková malo kusová strojárska výroba, musí vedieť riešiť optimalizáciu výroby, hľadanie nových procesov, zefektívnenie, časove snímky atd., znalosť AJ je potrebná

 • Majster ľahkej obrobne resp. Majster montáže ohraňovacích lisov – pri oboch je potrebne mat strojárske vzdelanie, skúsenosti s riadením montáže strojov a podskupín strojov – práca s ERP výrobným systémom (my používame ERP LN, môže byt aj SAP alebo iný)


Požiadavky:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania, vysokoškolské vzdelanie

 • Prax minimálne 2 roky.

 • Technické myslenie , čítanie strojárskej dokumentácie , znalosť kódov , prax v meraní výrobkov

 • Skype pohovor

Výhodou:

 • Skúsenosti s vybranými zariadeniami a SW

 • Anglický jazyk na úrovni A2,

 • Slovenský jazyk základy

Plat:

závisí od kategórie, min. od 800 € / mesiac plus nadčasy : 50% príplatok cez týždeň a 100% víkend, dodatočná informácia - na pohovore.

Iné benefity:

 • bezplatné ubytovanie v penzióne 100 m od pracoviska ( www.penzionbuck.sk )

 • stravné lístky v hodnote 3,83 EUR za každý odpracovaný deň, len 0,75 EUR hradené zamestnancom,

 • úhrada nákladov spojených s legalizáciou pobytu ( kolky a poplatky )

 • možnosť kariérneho a platového rastu

 • bezplatné jazykové vzdelávanie a tréningové centrum

 • Slovenský jazyk základy

 • 2 x ročne príspevok na cestu domov

Spôsob zamestnania:

Legálny spôsob zamestnania, vyhotovenie karty prechodného pobytu na 1-2 roky. Po získaní povolenia na pobyt sa podpisuje zmluva. Garančná doba poskytovateľa je dohodnutá na obdobie 3 mesiacov. Náklady na získanie povolenia na pobyt na polícii hradí zamestnávateľ. Služby agentúry pri zamestnaní sú bezplatné. Náklady kandidáta - na výrobu a súdny preklad dokumentov a náklady na dopravu.

Konzultácia:

+421908300492 - Katerina Gul, manažérka Mediado

CNC operátor

LVD S3, a.s., Tornala, Banskobystrický kraj, Slovensko ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu CNC operátora

https://www.lvd.sk/

Detaily ponuky:

Náplň práce:

 • kusová resp. malosériová výroba na frézach a sústruhoch (HAAS, Mazak, Soraluce, Doosan, Heller, Z&B, Aba, Butler, Axia/Correa, Unisign, a to od najmensich 2m až po veľké portálové frézy s 12,5 metrovým stolom, na ktorých sa obrábajú rámy pre naše stroje).

 • Spolupráca s CNC programátormi pri dolaďovaní nových programov a výrobe prototypov

 • Nastavovanie strojov a robenie korekcií


Požiadavky:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania

 • Prax minimálne 2 roky.

 • Technické myslenie , čítanie strojárskej dokumentácie , znalosť kódov , prax v meraní výrobkov

 • Skype pohovor

Výhodou:

 • Skúsenosti s vybranými zariadeniami a SW

 • Anglický jazyk na úrovni A2,

 • Slovenský jazyk základy

Plat:

od 800 € / mesiac plus nadčasy : 50% príplatok cez týždeň a 100% víkend

Iné benefity:

 • bezplatné ubytovanie v penzióne 100 m od pracoviska ( www.penzionbuck.sk )

 • stravné lístky v hodnote 3,83 EUR za každý odpracovaný deň, len 0,75 EUR hradené zamestnancom,

 • úhrada nákladov spojených s legalizáciou pobytu ( kolky a poplatky )

 • možnosť kariérneho a platového rastu

 • bezplatné jazykové vzdelávanie a tréningové centrum

 • Slovenský jazyk základy

 • 2 x ročne príspevok na cestu domov

Spôsob zamestnania:

Legálny spôsob zamestnania, vyhotovenie karty prechodného pobytu na 1-2 roky. Po získaní povolenia na pobyt sa podpisuje zmluva. Garančná doba poskytovateľa je dohodnutá na obdobie 3 mesiacov. Náklady na získanie povolenia na pobyt na polícii hradí zamestnávateľ. Služby agentúry pri zamestnaní sú bezplatné. Náklady kandidáta - na výrobu a súdny preklad dokumentov a náklady na dopravu.

Konzultácia:

+421908300492 - Katerina Gul, manažérka Mediado

FAQ

 1. Aké dokumenty potrebujem na vybavenie prechodného pobytu za účelom zamestnania?

Na cudzineckú políciu na Slovensku je potrebné prísť osobne a predložiť tento balík dokumentov:

1. Žiadosť (x2) a dve farebné fotografie 3x4.

2. Doklad od zamestnávateľa potvrdzujúci poskytnuté pracovné miesto a finančné zabezpečenie (prísľuby).

3. Doklad potvrdzujúci zabezpečené ubytovanie na Slovensku.

4. Doklad o bezúhonnosti z Ukrajiny (výpis z RT) s apostilou a súdnym prekladom, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

5. Doklad o bezúhonnosti z inej krajiny, v ktorej ste sa zdržiavali viac ako 90 dní za posledné 3 roky, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

6. Platný biometrický pas.


Zoznam dokumentov je dostupný aj na oficiálnej stránke Migračného informačného centra: https://www.mic.iom.sk/ru/pr-ziv-ni/vr-m-nn-pr-ziv-ni/272 -2015-01 -07-14-23-56.html


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

2. Aké dokumenty potrebujem na vybavenie prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny?

Na cudzineckú políciu na Slovensku je potrebné prísť osobne a predložiť tento balík dokumentov:

1. Žiadosť (x2) a dve farebné fotografie 3x4.

2. Sobášny list s apostilou a súdnym prekladom / rodný list dieťaťa s apostilou a súdnym prekladom.

3. Doklad potvrdzujúci zabezpečené ubytovanie na Slovensku.

4. Doklad o bezúhonnosti z Ukrajiny (výpis z RT) s apostilou a súdnym prekladom, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

5. Doklad o bezúhonnosti z inej krajiny, v ktorej ste sa zdržiavali viac ako 90 dní za posledné 3 roky, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

6. Platný biometrický pas.


Zoznam dokumentov je dostupný aj na oficiálnej stránke Migračného informačného centra: https://www.mic.iom.sk/ru/pr-ziv-ni/vr-m-nn-pr-ziv-ni/272 -2015-01 -07-14-23-56.html


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

3. Ako dlho budem čakať na kartu prechodného pobytu?

Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia. Rýchlosť získania rozhodnutia však závisí od doby podania a vyťaženosti konkrétneho oddelenia cudzineckej polície.

4. Ako zarezervovať termín na cudzineckej polícii?

Na to, aby ste získali termín podania dokumentov na cudzineckej polícii, je potrebné vykonať elektronickú rezerváciu na oficiálnom portáli Ministerstva vnútra SR: https://portal.minv.sk/wps/portal/!ut/p/a1/jdC9DsIgFAXgZ_EJOFBKYQSrgFqbRom1i-lkmvg3GJ_faurgIJUN8p3ceyANqUlzaR_dsb1310t7et0bceCYztxiiYVVOkElDNNpWQLgPdj3AD-Oxndeum3_uJynTlXrBJYO-Qj4ypcFFdCh2BqtAoP9zJ9a7Xi2em0kGXxuXJ6pAvDiv3wEjPTfkeZNKGOemk1PZKWgrRcZmxkKSUeAxwBiHd4g9snRmkjHACe3cwihRuc7P3kCj0lckA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

V systéme musíte vyplniť všetky údaje k prihláške, ktorá sa vygeneruje v jednom PDF súbore (žiadosť na podanie). Všetky rezervácie termínov na polícii robíme s pomocou našich manažérov, aby nedošlo k chybe.

Pomáhame Vám v každej fáze procesu podania dokumentov na polícii!

5. Aké dokumenty potrebujem na nostrifikáciu diplomu o dosiahnutom vzdelaní?

Na uznanie Vášho diplomu na Slovensku musíte na Ministerstve školstva SR predložiť tieto dokumenty:

1. Notárom overenú kópiu Vášho diplomu s apostilou a so súdnym prekladom.

2. Notárom overenú kópiu Vášho dodatku k diplomu s apostilou a so súdnym prekladom.

3. Notárom overenú kópiu Vášho diplomu o stredoškolskom vzdelaní (bez apostily a prekladu).

4. Obyčajnú kópiu pasu (bez overenia, apostily alebo prekladu).

5. Doklad zo školy potvrdzujúci akreditáciu školy, ktorá vám vydala diplom (Akreditačná listina).

6. Potvrdenie o úhrade služieb ministerstva - vo výške 50-100 eur (výška závisí od konkrétneho odboru).

7. Žiadosť.

Podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/# Prílohy


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

6. Ako dlho budem čakať na rozhodnutie Ministerstva školstva o nostrifikácii?

Ministerstvo školstva na Slovensku má podľa zákona právo rozhodovať o uznaní Vášho diplomu na Slovensku do 60-90 kalendárnych dní. Čakacia doba na rozhodnutie závisí od konkrétneho diplomu (odbor a rok vydania).

Podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/# VybLeh

7. Musím ovládať slovenský jazyk?

Samozrejme znalosť jazyka je v každom prípade vítaná, keďže plánujete žiť a pracovať na Slovensku. Naša spoločnosť Vám však zabezpečí celkový sprievod pri podaní dokladov na polícii a pri online pohovoroch so zamestnávateľom Vám bude poskytnutý aj tlmočník.