Pre pracovníka

Hľadáte prácu na Slovensku?

Vyplňte prosím priložený formulár a my Vás budeme kontaktovať

AKTUÁLNE HĽADÁME

Lekár

Rôzne špecializácie pre nemocnice na celom Slovensku v renomovaných sieťach nemocníc

Detaily ponuky:

Požiadavky pre lekára:

Pracovné podmienky:

Proces zamestnania:

Kontakt:

+421905626585 (Viber, WhatsApp) - Marian Neradný, Managing Director

+380635683521 (Viber, WhatsApp) - Iryna Romanchuk, projektová koordinátorka z Ukrajiny

Sestra a sanitár

Top ponuka pre novootvorenú nemocnicu Bory v Bratislave.  Jazykový kurz ZADARMO!

Viac informácie nájdete na https://sestry.icanschool.sk/ 

Prihláste sa tu: Formulár 

Detaily ponuky:

Nemocnica BORY na Slovensku (Bratislava)

https://nemocnica-bory.sk/

Nemocnica novej generácie BORY, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a je súčasťou najväčšej súkromnej siete nemocníc Svet zdravia, ktorú zastupuje slovenská personálna spoločnosť Mediado. Sieť nemocníc Svet zdravia patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie na Slovensku, má 17 nemocníc a 14 polikliník. https://www.procare.sk/

Viac informácií o projekte: https://youtu.be/fP_mTBxmydU

Požiadavky na pozíciu sestry:

Požiadavky na pozíciu sanitára:

Prihláste sa na kurzy a zistite viac informácií o procese zamestnávania na stránke: https://sestry.icanschool.sk/

Pracovné podmienky:

Proces zamestnania:

Konzultácia:

+421905626585 (Viber, WhatsApp) - Marian Neradný, Managing Director

+380635683521 (Viber, WhatsApp) - Iryna Romanchuk, projektová koordinátorka z Ukrajiny

FAQ

Na cudzineckú políciu na Slovensku je potrebné prísť osobne a predložiť tento balík dokumentov:

1. Žiadosť (x2) a dve farebné fotografie 3x4.

2. Doklad od zamestnávateľa potvrdzujúci poskytnuté pracovné miesto a finančné zabezpečenie (prísľuby).

3. Doklad potvrdzujúci zabezpečené ubytovanie na Slovensku.

4. Doklad o bezúhonnosti z Ukrajiny (výpis z RT) s apostilou a súdnym prekladom, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

5. Doklad o bezúhonnosti z inej krajiny, v ktorej ste sa zdržiavali viac ako 90 dní za posledné 3 roky, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

6. Platný biometrický pas.


Zoznam dokumentov je dostupný aj na oficiálnej stránke Migračného informačného centra: https://www.mic.iom.sk/ru/pr-ziv-ni/vr-m-nn-pr-ziv-ni/272 -2015-01 -07-14-23-56.html


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

2. Aké dokumenty potrebujem na vybavenie prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny?

Na cudzineckú políciu na Slovensku je potrebné prísť osobne a predložiť tento balík dokumentov:

1. Žiadosť (x2) a dve farebné fotografie 3x4.

2. Sobášny list s apostilou a súdnym prekladom / rodný list dieťaťa s apostilou a súdnym prekladom.

3. Doklad potvrdzujúci zabezpečené ubytovanie na Slovensku.

4. Doklad o bezúhonnosti z Ukrajiny (výpis z RT) s apostilou a súdnym prekladom, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

5. Doklad o bezúhonnosti z inej krajiny, v ktorej ste sa zdržiavali viac ako 90 dní za posledné 3 roky, ktorý nie je starší, ako 90 dní.

6. Platný biometrický pas.


Zoznam dokumentov je dostupný aj na oficiálnej stránke Migračného informačného centra: https://www.mic.iom.sk/ru/pr-ziv-ni/vr-m-nn-pr-ziv-ni/272 -2015-01 -07-14-23-56.html


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

3. Ako dlho budem čakať na kartu prechodného pobytu?

Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia. Rýchlosť získania rozhodnutia však závisí od doby podania a vyťaženosti konkrétneho oddelenia cudzineckej polície.

4. Ako zarezervovať termín na cudzineckej polícii?

Na to, aby ste získali termín podania dokumentov na cudzineckej polícii, je potrebné vykonať elektronickú rezerváciu na oficiálnom portáli Ministerstva vnútra SR:  https://portal.minv.sk/wps/portal/!ut/p/a1/jdC9DsIgFAXgZ_EJOFBKYQSrgFqbRom1i-lkmvg3GJ_faurgIJUN8p3ceyANqUlzaR_dsb1310t7et0bceCYztxiiYVVOkElDNNpWQLgPdj3AD-Oxndeum3_uJynTlXrBJYO-Qj4ypcFFdCh2BqtAoP9zJ9a7Xi2em0kGXxuXJ6pAvDiv3wEjPTfkeZNKGOemk1PZKWgrRcZmxkKSUeAxwBiHd4g9snRmkjHACe3cwihRuc7P3kCj0lckA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

V systéme musíte vyplniť všetky údaje k prihláške, ktorá sa vygeneruje v jednom PDF súbore (žiadosť na podanie). Všetky rezervácie termínov na polícii robíme s pomocou našich manažérov, aby nedošlo k chybe.

Pomáhame Vám v každej fáze procesu podania dokumentov na polícii!

5. Aké dokumenty potrebujem na nostrifikáciu diplomu o dosiahnutom vzdelaní?

Na uznanie Vášho diplomu na Slovensku musíte na Ministerstve školstva SR predložiť tieto dokumenty:

1. Notárom overenú kópiu Vášho diplomu s apostilou a so súdnym prekladom.

2. Notárom overenú kópiu Vášho dodatku k diplomu s apostilou a so súdnym prekladom.

3. Notárom overenú kópiu Vášho diplomu o stredoškolskom vzdelaní (bez apostily a prekladu).

4. Obyčajnú kópiu pasu (bez overenia, apostily alebo prekladu).

5. Doklad zo školy potvrdzujúci akreditáciu školy, ktorá vám vydala diplom (Akreditačná listina).

6. Potvrdenie o úhrade služieb ministerstva - vo výške 50-100 eur (výška závisí od konkrétneho odboru).

7. Žiadosť.

Podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/# Prílohy


Pomôžeme Vám s prípravou potrebných dokumentov a vyplnením žiadosti!

6. Ako dlho budem čakať na rozhodnutie Ministerstva školstva o nostrifikácii?

Ministerstvo školstva na Slovensku má podľa zákona právo rozhodovať o uznaní Vášho diplomu na Slovensku do 60-90 kalendárnych dní. Čakacia doba na rozhodnutie závisí od konkrétneho diplomu (odbor a rok vydania).

Podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/# VybLeh 

7. Musím ovládať slovenský jazyk?

Samozrejme znalosť jazyka je v každom prípade vítaná, keďže plánujete žiť a pracovať na Slovensku. Naša spoločnosť Vám však zabezpečí celkový sprievod pri podaní dokladov na polícii a pri online pohovoroch so zamestnávateľom Vám bude poskytnutý aj tlmočník.