O nás

Mediado je profesionálna sprostredkovateľská agentúra, pôsobiaca na ukrajinskom trhu od roku 2017 a od roku 2021 aj v rusku.


Naším poslaním je spájať potreby zamestnávateľov zo Slovenskej a Českej republiky s potenciálom trhu práce na Ukrajine a v Rusku. Klientom poskytujeme kompletný servis, súvisiaci so zamestnávaním pracovníkov z tretích krajín.

Aj v súčasnosti pociťujeme na Slovensku dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných odvetviach , hlavne v zdravotníctve. Ako sa menia potreby slovenského pracovného trhu tak my v Mediado vyhľadávame na Ukrajine a v Rusku nové príležitosti. Ak v minulosti bolo naše ťažisko v zabezpečovaní pracovnej sily pre automotive, obchod a služby, dnes je našou hlavnou náplňou zabezpečenie medicínskeho personálu a IT špecialistov pre rôzne sektory. Samozrejme vzhľadom k našim skúsenostiam a kontaktom dokážeme naplniť potreby pracovnej sily takmer všetkých odvetví slovenského hospodárstva.

My v Mediado nechápeme naše pôsobenie len ako podnikanie ale snažíme sa aj o riešenie problémov, ktoré našu krajinu trápia a preto sme od roku 2020 aktívnym členom Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku, kde sa snažíme o zmeny v prístupe k zahraničným medicínskym pracovníkom a ich možnostiam pracovať na Slovensku a pomáhať tak nášmu zdravotníctvu.

Našich partnerov a klientov si dnes veľmi dobre vyberáme a našim mottom je pracovať s tými najlepšími a pre tých najlepších .